В: Разкажете накратко за проекта, който изпълнявате по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР

О: Основна цел на проекта е създаване на нови устойчиви работни места във фирмата чрез назначане на нови служители и закупуване на подходящо оборудване. Изпълнението на този проект ще спомогне за затвърдяването на позициите на АС ООД като водеща фирма в сектора на производство на опаковки от хартия и картон.

В: Какви са тенденциите в развитието на този сектор?

О: Секторът се развива много динамично и само нагоре. Съгласно статистическите данни само в сектор транспортни опаковки (най-общо казано кашони) потреблението нараства с около 10% годишно. Завишен е интересът и към нетрадиционни опаковки – например съчетание от няколко материала – хартия, картон, велпапе.

В: Какви са предимствата на фирма АС пред конкуренцията в този сектор?

О: Основното ни предимство е, че сме гъвкави – успяваме да изпълним и малки, бутикови поръчки, както и поръчки с големи обеми. Индивидуалният подход към клиента също е особено важен, затова много държим експерт-продажби да осъществява лични контакти, не само да представя фирмата през мейл или профила ни в социалните мрежи. Препоръката от доволен клиент е нашият най-голям актив, водим специална статистика за новите клиенти как да научили за фирмата ни – чрез препоръка, по интернет…