Сертификати

АС ООД е носител на първа награда за създаване на телевизионен клип на Националното изложение „Реклама експо′95“.

А&S е носител на награда в раздел „Печатна реклама“ на Националното изложение „Реклама експо’99“.
Още от самото начало си поставихме за цел да работим за въвеждане на система за управление на качеството и на 28 февруари 2005 г. получихме сертификат по ISO 9001:2001, като впоследствие сме ресертифицирани
и по ISO 9001:2008.

През 2011 година фирмата спечели финансиране по Оперативна програма Конкурентоспособност, като успешно внедри ERP-система за усъвършенстване на работа и управление, логично допълнение на сертификацията по ISO.

Проекти