Успешно приключи етап Междинен отчет по изпълнение на Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР.

Бяха отчетени дейностите, извършени до този момент:

  • Закупуване на оборудването, описано в проекта;
  • Наемане на нови служители;
  • Ежемесечно отчитане на работата от страна на Ръководител проект и Счетоводител.

Работата по проекта продължава и полагаме усилия успешно да го завършим.

2018-06-23T18:48:37+00:00 29 януари 2018|