Бяха отчетени дейностите, извършени до този момент:

  • Закупуване на оборудването, описано в проекта;
  • Наемане на нови служители;
  • Ежемесечно отчитане на работата от страна на Ръководител проект и Счетоводител.

Работата по проекта продължава и полагаме усилия успешно да го завършим.