На 27.10.2013 АС ООД успешно приключи и предаде финансовия отчет за изпълнение на проекта: Усъвършенстване организацията на работа и управление в АС ООД чрез внедряване на ERP-система, финансиран по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. В резултат на изпълнението на този проект екипът на фирмата управлява процесите чрез СУК и внедрената ERP-система с цел пълно задоволяване на потребностите на клиентите.

Вижте отчета в PDF