Опаковката: предпазване и промотиране на продуктите

Нещо повече от красива обвивка

Създали сте страхотен продукт. Сега се нуждаете и от великолепна опаковка, за да го предпазите от повреда, да го разграничите от конкурентните продукти и да изкушите повече хода са го закупят.

За нас, изборът на подходяща опаковка е ключов етап в процеса на продуктовия дизайн за всеки продукт. Ние вярваме, че опаковката е пряко свързана с възможността продуктът да достигне максималния си пазарен потенциал. Например, свеждането до минимум на опаковките ще намали разходите, но със сигурност ще доведе до значителен спад в продажбите.

Ние ще работим в пряко сътрудничество с Вас, за да създадем опаковка, отговаряща на всички Ваши изисквания.

Реализация на ефективни опаковки

Ние ще Ви помогнем да вземете под внимание всички аспекти на опаковката – от външния вид и оформлението до устойчивостта и спазването на правните норми.

След като сме се споразумели за определен дизайн на опаковката, ние можем да създадем прототипи, за да получите ясна представа какво ще представлява тя структурно и визуално. Това ще Ви даде и възможност да потърсите обратна връзка и мнения от потенциални клиенти.

Когато всичко е уточнено, ние можем да изпълним поръчката, тъй като разполагаме със собствена производствена база в София – цехове за опаковки и опаковане и за кашони и опаковки от велпапе и картон.