Новини2017-10-30T11:14:37+02:00

Новини

Нов одобрен проект

Уважаеми клиенти, приятели, с удоволствие Ви информираме, че бе одобрен проектът на фирмата, подаден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015", като проектът ни е оценен с 98 от 100 възможни точки.

Креативни и нестандартни опаковки или как да накарате един продукт да заблести

Броят на продуктите, изложени на щандовете и витрините в различни магазини, е огромен. Богатият асортимент от стоки на различни производители ясно показва колко много са фирмите, търсещи одобрението на потребителя. За да бъде една стока успешна сред конкурентните, от [...]

15 съвета за създаването на впечатляваща опаковка

1. Опознайте аудиторията си - първата и изключително важна стъпка за създаването на опаковка. Преценете дали целевата ви група са например жените на 35+, които обичат градинарството или мъжете на 55+, с интерес към техниката.2. Покажете на видно място ползите [...]

Екипът на АС ООД продължава успешно да изпълнява дейностите по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР

Екипът на АС ООД продължава успешно да изпълнява дейностите по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР – създаване на нови работни места с добри условия на труд и подходящо оборудване. Закупеното по проекта оборудване е позиционирано в централния [...]

Въпроси и отговори (интервю с Управителя на АС ООД)

В: Разкажете накратко за проекта, който изпълнявате по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР О: Основна цел на проекта е създаване на нови устойчиви работни места във фирмата чрез назначане на нови служители и закупуване на подходящо [...]

Печат на ролни стикери с принтер за етикети

Печат на ролни стикери – собствен специален принтер, разнообразие от размери на склад, експресно изпълнение, печат на малки серии; печат на стикери за защита...

ERP-система

На 27.10.2013 АС ООД успешно приключи и предаде финансовия отчет за изпълнение на проекта: Усъвършенстване организацията на работа и управление в АС ООД чрез внедряване на ERP-система, финансиран по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. В резултат на [...]